Zuidema uitvaart

Iedere dag, 7 dagen per week staan wij voor u klaar

voorzorgHet is belangrijk om vroegtijdig op de hoogte te zijn van mogelijkheden rond de uitvaart. Zodoende kunt u aan de hand van deze mogelijkheden uw persoonlijke wensen vastleggen.

uitvaartHet verlies van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. In betrekkelijk korte tijd moet er veel geregeld worden voor een passende afscheid.

nazorgNadat de begrafenis of crematie heeft plaatsgevonden moet er nog veel worden geregeld. Lees meer voor een overzicht waar u aan kunt denken.

Nazorg

Nazorg

Na verloop van tijd kunnen er dankkaartjes worden verstuurd. Neem hiervoor contact op met uw uitvaartverzorger.

Indien van toepassing kunt u een grafgedenksteen laten plaatsen of de gedenksteen laten bijgraveren door de steenhouwer. Uw uitvaartverzorger kunt u hierover verder informeren.

 • Als er een testament is, moet er contact worden opgenomen met de notaris.
 • Om gelden van geblokkeerde bank- of girorekening op te kunnen nemen heeft u meestal een verklaring van erfrecht nodig. Deze kunt u verkrijgen bij de notaris.
 • Procedures omtrent A.O.W. en A.W.W. uitkeringen worden automatisch in gang gezet zodra aangifte van overlijden is gedaan. Voor zover van toepassing krijgt u van de Sociale Verzekerings Bank de benodigde formulieren toegezonden.
 • De ziektekostenverzekering dient schriftelijk in kennis te worden gesteld.
 • Hiervoor kunt u een kopie van de akte van overlijden of een rouwbrief gebruiken. Vermeld ook altijd het correspondentieadres.
 • Wijzigingen in pensioen-, bijstands- of andere uitkeringen, huursubsidie,
 • woonlastentoeslag e.d. moeten schriftelijk worden gemeld.
 • De voogdij over minderjarige kinderen (jonger dan 18 jaar) kunt u regelen via de notaris.
 • Uitvaartpolissen en levensverzekeringen kunnen worden teruggestuurd naar de verzekeringsmaatschappij.
 • Als u dit wenst, kunt u dit overlaten aan de uitvaartleid(st)er.
 • Abonnementen op kranten, weekbladen en tijdschriften moeten worden opgezegd.
 • De huisarts, het ziekenhuis en eventueel zorgcentrum dienen over het overlijden geïnformeerd te worden; ook dit kan met behulp van een rouwbrief.
 • Het kerkgenootschap en/of organisaties als de ouderenbond, vakbond, omroepvereniging, woningbouwvereniging, ontspanningsverenigingen, enz, dienen geïnformeerd te worden.
 • Het is, zeker ook na het overlijden van alleenstaanden, raadzaam TNT-post te informeren. Denk ook aan een doorzendservice.
 • Bewaar alle rekeningen van de uitvaart. U heeft ze wellicht nodig voor de belastingopgave. Voor de successieaangifte kunnen de kosten worden opgevoerd. Voor de inkomstenbelasting zijn er géén aftrekposten.
 • Licht het Waterschap in over de verandering van de situatie; zij slaat per bewoner aan voor verontreinigingsheffing en/of van de ingezetenenomslag.
 • De gemeente geeft het overlijden van een partner soms niet door.
 • Inventariseer uw inboedel of laat het zo nodig taxeren.
 • Voor meer informatie kunt u de uitvaartonderneming vragen naar het boekje "Zorgen erna" of "Gids na overlijden".

Bovenstaande administratie kunt u tevens laten verzorgen door:
Dhr. J.J.W. Bijl, Westdijk 29, 3271 LL te Mijnsheerenland
Tel: 0186-602904

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Oud-Cromstrijensedijk O.Z. 87b
3286 BM Klaaswaal
0186 571517
info@zuidemauitvaart.nl

keurmerkLoslaten, afscheid nemen

en een passende invulling van de uitvaart