Begraven

Begraven of cremeren. Iedereen heeft zo zijn of haar eigen voorkeur. Als er tot begraven besloten wordt, kunt u kiezen waar u begraven wordt. Bij alle begraafplaatsen in de Hoeksche Waard kunt u dan kiezen uit een algemeen of een particulier graf. Het verschil hiertussen leggen we u hieronder uit. Want de keuze voor een van de twee heeft een aantal consequenties.

Algemeen graf

Een algemeen graf is een graf dat eigendom is en blijft van de gemeente. Hierdoor is het niet mogelijk om een plaats te reserveren voor uw echtgenoot of uw partner. De grafrust voor een algemeen graf is wettelijk vastgesteld op 10 jaar. Echter in de praktijk blijkt deze grafrust langer te zijn. Na het verstrijken van de termijn is deze niet verlengbaar. Zodra de graven geruimd worden krijgt u bericht van de gemeente en zullen de overblijfselen worden herbegraven in een verzamelgraf. U kunt echter ook kiezen voor herbegraven in een particulier graf. In een algemeen graf worden, afhankelijk van de regels op de begraafplaats, één of twee overledenen begraven. Deze mensen hebben onderling geen enkele band met elkaar. U mag slechts de helft van het graf benutten voor het plaatsen van een gedenksteen of beplanting.

Een particulier graf

Bij een particulier graf wordt het graf voor een bepaalde periode gekocht. Bijvoorbeeld voor 25, 40 of 50 jaar. Na afloop van deze periode is er de mogelijkheid tot verlenging met telkens vijf of tien jaar.

In een particulier graf kan er ruimte worden gereserveerd voor één of twee overledenen. Het graf wordt ingeschreven in een daartoe bestemd register bij de gemeentelijke overheid. Dit graf staat op naam van de rechthebbende, die ook bepaalt wie er te zijner tijd bijgezet mag worden. Veelal is dat de partner of echtgenoot. Op een graf kunt u uiteraard een gedenksteen plaatsen en beplanting naar eigen inzicht, binnen de regels van de begraafplaats en de gemeentelijke verordeningen.
Voor het onderhoud van de grafruimte of het gedenkteken wordt door de gemeente een bepaald bedrag in rekening gebracht. Het onderhoud bestaat uit het onkruidvrij houden van de graven, het snoeien van eventuele beplanting, het onderhouden van paden en de algemene aanplant. Dit onderhoudsgeld kan jaarlijks worden voldaan, maar ook in één keer afgekocht worden. Uiteraard kunnen we u hierover nader adviseren.

Gedenkteken

Een grafsteen of gedenkteken kent vele vormen en uitvoeringen. Uiteraard moet het passen bij de overledene. Het is niet nodig om dit allemaal direct bij het overlijden te regelen. U heeft later alle tijd om dit in orde te maken. U bent vrij om te kiezen wat u wilt, zolang u zich maar houdt aan de de regels van de begraafplaats en de gemeentelijke verordeningen. Als u dat prettig vindt kunnen we u een aantal leveranciers vrijblijvend aanbevelen. Afhankelijk van uw wensen weten we vaak welke leverancier u het beste kunt benaderen voor uw wensen. Wilt u zich oriënteren, kijk dan eens bij www.kampersnatuursteen.nl.

Wim Zuidema

– Uitvaartverzorger

“Met onze toegewijde medewerkers willen wij u graag van dienst zijn in een moeilijke periode. Onze betrokkenheid en ervaring stellen wij graag beschikbaar om u verder te helpen. Uw persoonlijke visie en wensen zijn daarbij onze leidraad voor een warm en passend afscheid.”