Begrafenis

Begrafenis bij Zuidema Uitvaartverzorging

Staat u voor de taak om een begrafenis voor te bereiden? Dan is het fijn wanneer u kunt terugvallen op een vertrouwde en professionele uitvaartverzorger die zijn of haar taak met respect en toewijding invulling geeft. Bij Zuidema Uitvaartverzorging staan al onze medewerkers dagelijks voor u klaar om de begrafenis zo persoonlijk mogelijk in uw stijl uit te voeren. Dat doen wij vanuit ons hart.

Bij het vormgeven van de begrafenis mag u uitgaan van de volgende kernwaarden:

  • Aandacht voor persoonlijke zorg, bij alle voorbereidingen op de begrafenis, op de dag van de begrafenis en bij de nazorg na de begrafenis.
  • De begrafenis wordt helemaal vormgegeven zoals u dat wilt. Daarbij zijn onze medewerkers van Zuidema dagelijks beschikbaar. In samenspraak met u zorgen we voor een waardige begrafenis en een respectvol moment van afscheid.

Al 50 jaar zijn de medewerkers van Zuidema Uitvaartverzorging vertrouwd dichtbij in de hele Hoeksche Waard.

In goed overleg met de familieleden en onze medewerkers van Zuidema Uitvaartverzorging wordt de begrafenis vormgegeven. Uw wensen staan daarbij voorop. U krijgt daarbij alle vrijheid om de begrafenis zelf in te vullen. Voor iedereen is dat weer anders. Denkt u daarbij aan de volgende keuzes:

  • De wijze waarop de opbaring plaatsvindt. Daarbij kunt u kiezen voor opbaren thuis, in een zorginstelling, afscheidshuis of aula. Denk daarbij ook aan de keuze van de kist, baar of uitvaartmand.
  • De locatie van waaruit de begrafenis plaatsvindt. Dit kan zijn de aula of het afscheidshuis op de begraafplaats. U kunt ook kiezen voor een kerk- of verenigingsgebouw.
  • De invulling van de plechtigheid. Dit is afhankelijk van uw levensstijl en geloofsovertuiging. Zo krijgt de begrafenis een persoonlijk karakter door toespraken vanuit de familiekring, het vertonen van foto’s en het ten gehore brengen van toepasselijke muziek.
  • Bij een kerkelijke begeleiding van de begrafenis wordt de dienst in overleg met de predikant of geestelijk verzorger samengesteld.  
  • De kennisgeving van het overlijden. Denkt u daarbij aan de keuze van de rouwkaart en een advertentie in Het Kompas of een landelijke krant.
  • Verdere persoonlijke wensen, zoals bloemen, het gebruik van rouw- en volgauto’s en de aanschaf van een grafsteen.
  • Een kostenbegroting. Nadat alle wensen ten aanzien van de begrafenis met elkaar zijn doorgenomen, ontvangt u van ons een gespecificeerd kostenoverzicht. Afhankelijk hiervan kunt u, indien nodig uw wensen aanpassen.

Bij alles geldt:  U heeft de regie in eigen handen.

Weet u al voor uzelf hoe u uw eigen begrafenis wilt laten plaatsvinden? Misschien wilt u daar nu liever nog niet over nadenken. Maar toch is het goed om dat juist wel te doen. Speciaal hiervoor hebben wij het boekje ‘Persoonlijke uitvaartwensen’ ontwikkeld. In dit boekje vindt u allerlei vragen, aandachtspunten en tips die bij een begrafenis aan de orde komen. Wilt u liever een persoonlijk gesprek over uw begrafeniswensen? Belt u ons dan gerust voor een oriënterend gesprek. We kunnen dan ook, afhankelijk van uw wensen, een kostenoverzicht maken.

Wanneer de begrafenis achter de rug is, wordt het gemis steeds duidelijker.  Daarom vinden wij het belangrijk dat onze dienstverlening niet ophoudt na de begrafenis zelf.  Ook in het rouwproces staan onze medewerkers klaar om naar u te luisteren, uw vragen te beantwoorden en u professionele begeleiding te bieden met het omgaan van verdriet.

Welk type graven zijn er?

In de voorbereiding op een begrafenis is één van de belangrijkste vragen welk type graf uw voorkeur heeft. Hieronder vindt u een overzicht van de mogelijkheden. Op ons eiland De Hoeksche Waard heeft elk dorp een gemeentelijke algemene begraafplaats. Verder is er Natuurbegraafplaats Zomerlanden te Heinenoord.

Op de algemene begraafplaatsen biedt de gemeente Hoeksche Waard de volgende grafsoorten aan:
Een algemeen graf
Een particulier graf
Een keldergraf

Wat is een Algemeen graf?

Een algemeen graf wordt in de gemeente Hoeksche Waard uitgegeven voor een termijn van 15 jaar. Wanneer u bij de begrafenis kiest voor een algemeen graf, is en blijft dit graf eigendom van de gemeente. Na deze periode van 15 jaar is het niet mogelijk de tijdsduur van het graf te verlengen. Ook is het niet mogelijk om bij een algemeen graf een plaats te reserveren voor uw echtgeno(o)t(e) of uw partner. Afhankelijk van welke begraafplaats u kiest, wordt er 1 of 2-diep begraven. Dit houdt in dat wanneer de begrafenis plaatsvindt in het onderste graf er iemand anders boven begraven wordt. Verder mag u slechts de helft van het graf benutten voor het plaatsen van een gedenksteen met een maximale maatvoering van 60 bij 60 cm.

Wat is een Particulier graf?

Een particulier graf wordt ook wel familiegraf of eigen graf genoemd. Deze grafvorm wordt meestal door echtparen gekozen. Wanneer u bij de begrafenis kiest voor dit type graf wordt het graf voor een bepaalde termijn gekocht. De geldende termijnen in de Hoeksche Waard zijn 10, 25 of 35 jaar. De termijn gaat in bij de eerste begrafenis. Na afloop van de gekozen periode is er de mogelijkheid tot verlenging van de grafduur met vijf of tien jaar. Bij de tweede begrafenis, dit wordt ook wel een bijzetting genoemd, wordt bepaald hoe lang de resterende grafduur nog is. In geval dit minder dan 10 jaar zou zijn, wordt op dat moment de graftermijn verlengd met 5 of 10 jaar. Particuliere graven worden uitgegeven voor 1 of 2 personen. Op een particulier graf kunt u een gedenksteen laten plaatsen. In de gemeente Hoeksche Waard mag dit een staande steen met liggend gedeelte zijn met bijvoorbeeld grind of kiest u als grafbedekking liever een liggende zerk.

Wat is een Keldergraf?

Een keldergraf is een specifieke vorm van een particulier graf. Wanneer u kiest voor een begrafenis in een keldergraf wordt de overledene niet ‘in de grond’ begraven, maar worden ondergronds betonnen platen en wanden aangebracht in de vorm van een kelder. Bij de begrafenis wordt de kist in de kelder geplaatst. Het graf wordt afgedekt met een betonnen plaat. Deze dient dan tevens als fundering voor een grafsteen. Verder gelden dezelfde regels als bij een particulier graf. De geldende termijnen in de Hoeksche Waard zijn dus 10, 25 of 35 jaar. De grafduur gaat in bij de eerste begrafenis. Na afloop van de gekozen periode is er de mogelijkheid om de grafduur met 5 of 10 jaar te verlengen. Ook kan er een grafsteen of zerk worden geplaatst op het graf.

Wat kost een graf? tarieven 2024 in de gemeente Hoeksche Waard

Dit zijn de tarieven in de gemeente Hoeksche Waard voor 2024:

Kosten gemeente Hoeksche Waard:
Begraafrecht (openen en sluiten van het graf): € 1.133,00
Toeslag buitengewone uren: € 391,00

Algemeen graf:                                                        
Begraafrecht (openen en sluiten van het graf): € 1.133,00     
Algemeen graf voor 15 jaar: € 120,00         
Onderhoudskosten algemeen graf: € 925,00        
Vergunning voor het gedenkteken: € 226,00        
Totaal: € 2.404,00

Particulier graven:
Dubbel particulier graf voor 10 jaar 
Begraafrecht (openen en sluiten van het graf): € 1.133,00
Particulier graf voor 10 jaar (twee grafruimten): € 823,00
Onderhoudskosten particulier graf: € 1.234,00
Vergunning voor het gedenkteken: € 226,00
Totaal: € 3.416,00

Dubbel particulier graf voor 25 jaar:
Begraafrecht (openen en sluiten van het graf): € 1.133,00
Particulier graf voor 25 jaar (twee grafruimten): € 2.057,50
Onderhoudskosten particulier graf: € 3.085,00
Vergunning voor het gedenkteken: € 226,00
Totaal: € 6.501,50

Dubbel particulier graf voor 35 jaar:
Begraafrecht (openen en sluiten van het graf): € 1.133,00
Particulier graf voor 35 jaar (twee grafruimten): € 2.880,50
Onderhoudskosten particulier graf: € 4.319,00
Vergunning voor het gedenkteken: € 226,00
Totaal: € 8.558,50

Enkel particulier graf voor 10 jaar:
Begraafrecht (openen en sluiten van het graf): € 1.133,00
Particulier graf voor 10 jaar (één grafruimte): € 411,50
Onderhoudskosten particulier graf: € 617,00
Vergunning voor het gedenkteken: € 226,00
Totaal: € 2.387,50

Enkel particulier graf voor 25 jaar:
Begraafrecht (openen en sluiten van het graf): € 1.133,00
Particulier graf voor 25 jaar (één grafruimte): € 1028,75
Onderhoudskosten particulier graf: € 1.542,50
Vergunning voor het gedenkteken: € 226,00
Totaal: € 3.930,25

Enkel particulier graf voor 35 jaar:
Begraafrecht (openen en sluiten van het graf): € 1.133,00
Particulier graf voor 35 jaar (één grafruimte): € 1.440,25
Onderhoudskosten particulier graf: € 2.159,50
Vergunning voor het gedenkteken: € 226,00
Totaal: € 4.958,75

Welk gedenkteken kan ik kiezen?

Nadat de begrafenis achter de rug is, komt de tijd om een grafsteen te kiezen. Een grafsteen of gedenkteken kent vele vormen en uitvoeringen. U bent dan ook vrij om te kiezen wat u wilt, zolang u zich maar houdt aan de gemeentelijke verordeningen. Wanneer u eraan toe bent om een steen uit te kiezen, neemt u dan gerust contact met ons op of kom langs bij ons op kantoor. Vrijblijvend kunnen wij u hierbij adviseren om de juiste keuze te maken. Ook bestaat de mogelijkheid om een afspraak te maken bij de steenhouwerij. Wij werken samen met de volgende steenhouwerijen:

Kampers Natuursteen
Benjamin Franklinstraat 17
3261 LW Oud-Beijerland
Tel. 0186-649519
www.kampersnatuursteen.nl

en

Binnenmaas Natuursteen
Westdijk 9c
3271 LL Mijnsheerenland
Tel. 0186-601788
www.binnenmaasnatuursteen.nl

Wat is natuurbegraven?

In de gemeente Hoeksche Waard bestaat ook de mogelijkheid voor natuurbegraven. Een natuurbegrafenis kan plaatsvinden op begraafplaats Zomerlanden in Heinenoord. Het uitgangspunt bij natuurbegraven is dat de overledene volledig wordt opgenomen in de natuur. Milieuvriendelijkheid, duurzaamheid, ecologisch denken en behoud van de natuur staan daarbij voorop. De graven op de natuurbegraafplaats Zomerlanden hebben een eeuwigdurende  grafrust. Dit houdt in dat ze niet worden geruimd, zoals dat wel het geval is bij een begrafenis op de algemene begraafplaatsen in de Hoeksche Waard.
Wanneer u kiest voor een begrafenis op de natuurbegraafplaats geldt het volgende:
 
Een kist of omhulsel bestaat uitsluitend uit milieuvriendelijke materialen die ecologisch afbreekbaar zijn. Dit geldt ook voor de kleding van de overledene
Vooraf hebt u de mogelijkheid een plaats te reserveren. Ook is het mogelijk om 2 graven naast elkaar te reserveren. Er wordt altijd naast elkaar begraven en nooit boven elkaar. Dit wordt ook wel aangeduid met de term ‘1 diep begraven’.
Als gedenkteken mag een boomschijf met inscriptie worden geplaatst.
Het graf wordt teruggegeven aan de natuur, waarbij ecologische vegetatie en biodiversiteit uitgangspunt zijn.
De natuurbegraafplaats is altijd geopend en heeft een parkachtig karakter met diverse wandelpaden.
 
Een plechtigheid die vooraf gaat aan een begrafenis op de natuurbegraafplaats Zomerlanden kan plaatsvinden in het ontvangsthuis op de natuurbegraafplaats. Na de begrafenis kunt in het ontvangsthuis terecht voor een condoleance of informeel samenzijn. Daarbij zijn uitgebreide mogelijkheden voor wat betreft catering. Neem gerust contact met ons op voor een oriënterend gesprek of bezoek op de begraafplaats.  Het adres:
 
Natuurbegraafplaats Zomerlanden
Boonsweg 117
3274 LH  Heinenoord
Tel. 0186-700208
www.zomerlanden.nl

Wim Zuidema

Wim Zuidema

– Uitvaartverzorger

“Met onze toegewijde medewerkers willen wij u graag van dienst zijn in een moeilijke periode. Onze betrokkenheid en ervaring stellen wij graag beschikbaar om u verder te helpen. Uw persoonlijke visie en wensen zijn daarbij onze leidraad voor een warm en passend afscheid.”