Checklist

Na het overlijden van een persoon moet de begrafenis of crematie geregeld worden. Pas daarna komt u toe aan het emotioneel verwerken van de gebeurtenis. Na de eerste noodzakelijke zaken die geregeld moeten worden, moet u nog diverse zaken regelen.

Hieronder vindt u puntsgewijs de belangrijkste zaken:

 • Als er een testament is, moet er contact worden opgenomen met de notaris
 • Om gelden van geblokkeerde bank- of girorekening op te kunnen nemen heeft u meestal een verklaring van erfrecht nodig. Deze kunt u verkrijgen bij de notaris.
 • Procedures omtrent A.O.W. en A.W.W. uitkeringen worden automatisch in gang gezet zodra aangifte van overlijden is gedaan. Voor zover van toepassing krijgt u van de Sociale Verzekerings Bank de benodigde formulieren toegezonden.
 • De zorgverzekering wordt automatisch in kennis gesteld.
 • Wijzigingen in pensioen-, bijstands- of andere uitkeringen, huursubsidie, woonlastentoeslag e.d. worden automatisch aangepast.
 • De voogdij over minderjarige kinderen (jonger dan 18 jaar) kunt u regelen via de notaris.
 • Uitvaartpolissen en levensverzekeringen kunnen worden teruggestuurd naar de verzekeringsmaatschappij. Als u dit wenst, kunt u dit overlaten aan de uitvaartleid(st)er.
 • Abonnementen op kranten, weekbladen en tijdschriften moeten worden opgezegd.
 • De huisarts, het ziekenhuis en eventueel zorgcentrum dienen over het overlijden geïnformeerd te worden; ook dit kan met behulp van een rouwbrief.
 • Het kerkgenootschap en/of organisaties als de ouderenbond, vakbond omroepvereniging, woningbouwvereniging, ontspanningsverenigingen, enz, dienen geïnformeerd te worden.
 • Het is, zeker ook na het overlijden van alleenstaanden, raadzaam Post.nl te informeren. Denk ook aan een doorzendservice.
 • Bewaar alle rekeningen van de uitvaart. U heeft ze wellicht nodig voor de belastingopgave. Voor de erfbelasting kunnen de kosten worden opgevoerd. Voor de inkomstenbelasting zijn er géén aftrekposten.
 • Inventariseer uw inboedel of laat het zo nodig taxeren.
 • Overschrijven kentekenbewijs auto/caravan.
 • Wij kunnen voor u een digitaal dossier aanmaken voor de afwikkeling van de nalatenschap. Vraag uw uitvaartleid(st)er tijdig naar de mogelijkheden.

In veel gevallen is het ook raadzaam om uw notaris te contacten voor de volgende zaken.

 • Het opstellen van een verklaring van erfrecht.
 • Wanneer er kinderen jonger dan 18 jaar overblijven moet de voogdij geregeld worden.

Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/overlijden

Hulp nodig? Laat het ons weten

Er komt na het overlijden veel op u af, dat realiseren wij ons als geen ander. Als u over zaken twijfelt of meer wilt weten, neem dan contact met ons op. We helpen u graag verder in een persoonlijk gesprek, maar kunnen uw ook voorzien van meer informatie. Zo kunt u bij ons het boekje ‘Zorgen erna’ kosteloos verkrijgen. (www.zorgna.nl)

Wat te doen bij overlijden

 • Huisarts waarschuwen om het overlijden vast te stellen
 • Zuidema bellen (24 uur per dag bereikbaar)
 • Directe familie en vrienden informeren