De plechtigheid

De plechtigheid is het meest wezenlijke moment van het afscheid. Hierin kunt u uw eigen gevoel en wensen precies weergeven in woorden, foto’s, bloemen en/of muziek. Vormen waar u zich prettig bij voelt.

De plechtigheid gaat meestal direct vooraf aan de begrafenis of crematie, maar dat hoeft natuurlijk niet. Ook hierin zijn diverse varianten mogelijk, waarbij de uitvaart in besloten kring met naaste familie en/of vrienden regelmatig wordt gekozen.

Begrafenis

Een kerkelijke dienst en een begrafenis vormen samen een eenheid. Het één gaat over in het ander, goed verzorgd vormgegeven door uw predikant of voorganger. Uw eigen inbreng met bijvoorbeeld het dragen van uw geliefde, het spreken, of het samenstellen van de orde van dienst kan daarin passen. Dit alles natuurlijk in goed overleg met uw voorganger en in samenspraak met u. Gelukkig hebben wij goede contacten met diverse predikanten en voorgangers, zodat we in onze besprekingen ook rekening kunnen houden met de diverse wensen en gebruiken in uw kerk.

Een begrafenis met persoonlijke invulling zonder geestelijke verloopt niet via een vast protocol. U bent heel vrij in uw inbreng en de vorm die u daarbij kiest. Eventueel kan er een beroep worden gedaan op een professioneel spreker die u helpt de plechtigheid in te vullen (www.dimensie.com).

Rond het graf worden soms nog enkele woorden gesproken en wordt de kist geheel of een klein stukje in het graf neergelaten. Dit alles in stilte of tijdens het luiden van de klok van de kerk.

De begrafenisplechtigheid wordt op de begraafplaats of bij terugkomst in de kerk afgesloten.

Crematie

Bij een crematie word de plechtigheid meestal gehouden in de aula van het crematorium. Dit hoeft natuurlijk niet. U kunt er ook voor kiezen een plechtigheid in uw woonplaats te houden en alleen als familie mee te gaan naar het crematorium.

Tijdens de plechtigheid of ceremonie worden herinneringen opgehaald en luisteren we naar muziek. Denkt u daarbij ook aan de mogelijkheid van live muziek, een koor of een zanger(es). Momenten van stilte, bezinning of het aansteken van kaarsen, het tonen van foto’s, er zijn tal van mogelijkheden.

Condoleance

Na afloop van de begrafenisplechtigheid of de crematie is er vaak gelegenheid tot condoleren. U kunt er ook voor kiezen direct na afloop naar huis te gaan. Vaak is er dan al een ander moment geweest tot condoleren en/of afscheid nemen. In overleg met u verzorgen wij een condoleanceregister en adviseren wij u in de diverse mogelijkheden van consumpties die kunnen worden aangeboden.

Wat te doen bij overlijden

  • Huisarts waarschuwen om het overlijden vast te stellen
  • Zuidema bellen (24 uur per dag bereikbaar)
  • Directe familie en vrienden informeren