Keurmerk ‘Persoonlijke Uitvaart’

Zuidema Uitvaartverzorging heeft van de Stichting Keurmerk Persoonlijke Uitvaart het keurmerk mogen ontvangen.

Het Keurmerk Persoonlijke Uitvaart is uniek. De uitvaartonderneming die in het bezit is van het keurmerk niet wordt beoordeeld door een extern bureau. De beoordeling wordt gedaan door de nabestaanden voor wie Zuidema Uitvaartverzorging een uitvaart heeft mogen verzorgen.

Bij het Keurmerk Persoonlijke Uitvaart draait het primair om de persoonlijke benadering. Niet om het volgen van protocollen en processen. De uitvaartonderneming is een lokale onderneming, waarbij persoonlijke aandacht en betrokkenheid centraal staan. Een uitvaart wordt op maat samengesteld. Nabestaanden beslissen alles zelf. Uiterlijk de volgende dag volgt er een transparante begroting en er wordt alleen betaald voor diensten die daadwerkelijk worden afgenomen.

Uitgangspunt is dat een uitvaart niet direct in één gesprek geregeld hoeft te worden. Dagelijkse contactmomenten zijn belangrijk en essentieel om de uitvaart vorm te geven. Alle tijd die nodig is wordt hieraan besteed. Belangrijk is ook dat er altijd één aanspreekpunt is. De uitvaartverzorger, die de uitvaart bespreekt, is ook degene die de uitvaart zal begeleiden.